Funerair erfgoed

Funerair

Monumentenwacht kan inspecties uitvoeren van een begraafplaats met inbegrip van de graftekens, of van individuele grafmonumenten. Indien nodig voor het behoud van het erfgoed, worden tijdens de inspectie kleine (tijdelijke) noodherstellingen uitgevoerd.

1. Begraafplaats en graftekens

Voor een begraafplaats bestaan een inspectie en een rapport doorgaans uit twee luiken. In het eerste luik gaat de aandacht naar de begraafplaats zelf. Risico’s voor het behoud van de begraafplaats en zijn graftekens in het bijzonder komen aan bod. Zo worden bijvoorbeeld erosieproblemen aangehaald of de mogelijke schade die zwiepende takken van onvoldoende gesnoeide bomen aan graftekens kunnen toebrengen. Het terrein, de historische omheining, beplanting en waardevol klein erfgoed zoals wachthuisjes, meubilair, oude naambordjes… wordt hier eveneens besproken.

In het tweede de luik ligt de focus op de graftekens zelf. Dit deel van het rapport bestaat uit een aantal fiches, waarin beknopt per grafteken de belangrijkste materialen, mogelijke problemen, een conditie en aanbevelingen voor onderhoud of herstel aangeduid worden. De fiches van Monumentenwacht kunnen de inventarisfiches van de verplichte registratie van ‘graftekens van historisch lokaal belang’ aanvullen met informatie over de bouwfysische conditie.

2. Individuele grafmonumenten

Grotere monumentale graftekens zoals de kapellen en andere kleine ‘gebouwtjes’ kunnen –indien gewenst- een uitgebreidere inspectie en rapport krijgen, vergelijkbaar met een standaard inspectie met specifieke adviezen voor preventieve maatregelen, onderhoud en herstel.

Online vragenuurtje funerair erfgoed - 2 september 2021