Veiligheid en toegankelijkheid

Diverse ingrepen kunnen de bereikbaarheid van het gebouw verbeteren zonder sterk te raken aan de authenticiteit van een historisch gebouw.

Veiligheid

Een van de meest bedreigende schadefactoren bij gebouwen is (regen)water. Daken, goten en regenwaterafvoeren nemen de rol van ‘paraplu’ op en moeten het meeste water buitenhouden. Dat zijn echter wel de moeilijkst bereikbare delen van een gebouw.

Onze monumentenwachters krijgen continu opleidingen en bijscholingen in hoogtewerk met touwtechnieken en hebben alle nodige persoonlijke beschermingsmiddelen bij zich tijdens een inspectie.

Diverse ingrepen kunnen de bereikbaarheid van het gebouw verbeteren zonder sterk te raken aan de authenticiteit van een historisch gebouw. Voor de juiste plaatsing van de veiligheidsvoorzieningen kun je terecht bij Monumentenwacht.

De monumentenwachters geven graag toelichting over wat er precies moet gebeuren. Er kan bijvoorbeeld in overleg een dakenplan opgemaakt worden om ladder- en klimhaken, ankerpunten, dakluiken, dakvlakvensters of dakkapellen aan te brengen.

Monumentenwacht publiceerde een brochure met meer informatie over de veiligheid en toegankelijkheid van gebouwen

Online vragenuurtje (20 januari 2022)