Organisatie

Monumentenwacht is een groep van zes afdelingen: vijf provinciale Monumentenwachten en één koepelorganisatie.

20121218_gevelinspectie_076

De Monumentenwacht binnen elke Vlaamse provincie verzorgt de eerstelijnsdienstverlening. Via periodieke inspecties biedt Monumentenwacht onafhankelijk advies en ondersteuning aan eigenaars-beheerders van waardevol erfgoed. De koepelorganisatie - Monumentenwacht Vlaanderen vzw - biedt de provinciale Monumentenwachten inhoudelijke en logistieke ondersteuning.

Voor een integrale en interdisciplinaire aanpak kan Monumentenwacht rekenen op een zestigtal gemotiveerde medewerkers, verspreid over de zes afdelingen. Elke provinciale Monumentenwacht heeft een eigen leidinggevende, administratieve medewerker(s) en vaste teams.

Monumentenwacht telt momenteel een dertigtal bouwkundige monumentenwachters die per jaar 1000 inspecties uitvoeren. De 12 monumentenwachters interieur voeren jaarlijks een 100-tal inspecties uit. Sommige monumentenwachters zijn ook gespecialiseerd in molens, funerair erfgoed, varend ergoed,... Adviseurs bij de koepel zorgen voor inhoudelijke en praktische ondersteuning: vijf inhoudelijke adviseurs, een preventieadviseur, en een adviseur ICT.

Dankzij de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid blijft de kostprijs van een lidmaatschap voor de leden zeer beperkt.