Organisatie

Monumentenwacht is een groep van zes afdelingen: vijf provinciale Monumentenwachten en één koepelorganisatie.

20121218_gevelinspectie_076

De Monumentenwacht binnen elke Vlaamse provincie verzorgt de eerstelijnsdienstverlening. Via periodieke inspecties biedt Monumentenwacht onafhankelijk advies en ondersteuning aan eigenaars-beheerders van waardevol erfgoed. De koepelorganisatie - Monumentenwacht Vlaanderen vzw - biedt de provinciale Monumentenwachten inhoudelijke en logistieke ondersteuning.

Voor een integrale en interdisciplinaire aanpak kan Monumentenwacht rekenen op een zestigtal gemotiveerde medewerkers, verspreid over de zes afdelingen. Elke provinciale Monumentenwacht heeft een eigen leidinggevende, administratieve medewerker(s) en vaste teams. Parallel met de verschillende categorieën van het onroerend erfgoed heeft Monumentenwacht de dienstverlening toegespitst op gebouwen, interieurs met inbegrip van de cultuurgoederen, varend erfgoed en archeologisch erfgoed.

Monumentenwacht telt momenteel een dertigtal bouwkundige monumentenwachters die per jaar 1000 inspecties uitvoeren. De 12 monumentenwachters interieur voeren jaarlijks een 100-tal inspecties uit. Een monumentenwachter varend erfgoed legt zich toe op de dienstverlening voor waardevolle vaartuigen in heel Vlaanderen. Voor het behoud en beheer van archeologisch erfgoed staat één adviseur/monumentenwachter bij de koepelvereniging in.

De inhoudelijke werking en de kwaliteitszorg zijn in handen van adviseurs gespecialiseerd in een bepaald aspect van de dienstverlening: twee adviseurs bouwkunde, een adviseur interieur, een adviseur archeologie, een adviseur en medewerker meerjarenonderhoudsplanning, een preventieadviseur, en een adviseur ICT.

Dankzij de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse overheid blijft de kostprijs van een lidmaatschap voor de leden zeer beperkt.