Beheer van begraafplaatsen

Fiche

Op een begraafplaats heerst een delicaat evenwicht tussen funerair / bouwkundig erfgoed en natuur. Het terrein wordt bepaald door zijn geografische ligging, de planaanleg – die vaak verder loopt dan de grenzen van het kerkhof of de begraafplaats –, groenvoorzieningen, inrichtingselementen…Elk met hun architecturale, historische, landschappelijke en culturele waarde en vaak achterliggende symboliek. Daarom is het belangrijk om hier goed voor te zorgen. Het beheer en het onderhoud van het terrein heeft ook een directe en indirecte invloed op het behoud van graftekens en andere bouwkundige elementen zoals paden, zitbanken, ommuring, calvarie, toegangspoorten...

In deze fiche krijg je praktische tips & tricks over het beheer van begraafplaatsen.

  • Uitgavedatum
  • april 2019