Openbare besturen

Voor gemeenten, steden en andere openbare besturen zet Monumentenwacht iedere dag zijn beste beentje voor.

20121218_gevelinspectie_076

Heel wat onroerend erfgoed in Vlaanderen wordt beheerd door steden, gemeenten, OCMW's, ... Openbare besturen doen dan ook graag een beroep op de professionele expertise van onze monumentenwachters.

De inspectierapporten van Monumentenwacht zijn voor openbare besturen steevast een essentiële bron van informatie en een kapstok om onderhouds- en herstelwerken uit te voeren. Daarnaast kan de informatie uit de rapporten ook gebruikt worden in functie van beheersplannen of het aanvragen van subsidies.

Veel openbare besturen wensen het onderhoud aan hun gebouwen ook op lange termijn te plannen. De overzichtelijke meerjarenonderhoudstabel die Monumentenwacht na iedere inspectie opmaakt, maakt het mogelijk om de nodige budgetten tijdig te voorzien.

Openbare besturen die tientallen erfgoedobjecten beheren, kunnen overigens aankloppen bij hun provinciale monumentenwacht om een lidmaatschapsformule op maat te bespreken.

De stad Lier is zeer tevreden met de inspecties en de vernieuwde rapporten van Monumentenwacht. De meerjarenonderhoudstabel geeft ons een goed inzicht in de concrete prioriteiten en de onderhoudscyclus.
Stéphanie D'Hulst - Deskundige onroerend erfgoed Stad Lier
Foto_stephanie3