Groenonderhoud

Fiche

Op een begraafplaats heerst een delicaat evenwicht tussen bouwkundig erfgoed en natuur. Heel wat bomen en planten maken deel uit van de inrichting van de begraafplaats, zijn historisch waardevol en hebben een achterliggende symboliek. Ze zijn bepalend voor de sfeer en beleving op een begraafplaats. Het onderhoud ervan ‒ zowel op het volledige terrein als op de individuele graftekens ‒ is dan ook noodzakelijk.

In deze fiche krijg je nuttige tips over het groenonderhoud op begraafplaatsen.