Lid worden

Elke eigenaar of beheerder van een waardevol of beschermd gebouw, vaartuig of archeologische site kan lid worden van Monumentenwacht.

E132

Monumentenwacht werkt voornamelijk voor de aangesloten leden. Een lidmaatschap van Monumentenwacht kost 40 euro per erfgoedobject (gebouw, site,…) per jaar. Eigenaars of beheerders van 10 of meer erfgoedobjecten kunnen een afspraak maken met hun provinciale Monumentenwacht om een lidmaatschap op maat te bespreken.

Monumentenwacht gaat uit van een langdurig engagement, zodat het onderhoud van het erfgoed ook in de toekomst gegarandeerd blijft. Een lidmaatschap kan echter ook jaarlijks worden stopgezet, met respect voor de opzegtermijn.

Als lid van Monumentenwacht kan je beroep doen op onze dienstverlening aan zeer voordelige tarieven.

Leden ontvangen een gratis exemplaar van de onderhoudsbrochures van Monumentenwacht. Als lid ontvang je bovendien als eerste alle berichten van en informatie over Monumentenwacht, in het bijzonder over de activiteiten. Verschijnt er een nieuwe onderhoudsbrochure, organiseert de Monumentenwacht een ledendag in uw provincie, staat er een studiedag op de agenda of zijn er veranderingen op til in het beleid over onroerend erfgoed? Je komt het allemaal te weten!

Lid worden

Vul onderstaand formulier in om lid te worden van Monumentenwacht. Vervolgens kan je je erfgoedobject(en) registreren.

Al meer dan 3200 leden vinden Monumentenwacht de perfecte partner voor het beheer van hun erfgoed
Luk Lemmens - gedeputeerde provincie Antwerpen
Luklemmens_quote