Maatregelen tegen bodemerosie

Fiche

Bodemerosie vormt een belangrijke bedreiging op begraafplaatsen, vooral op met pesticiden doodgespoten grond, weinig begroeide en hellende terreinen met erosiegevoelige bodems. Bodemdeeltjes worden door regendruppels, afstromend water, wind… losgemaakt en laagsgewijs meegevoerd met het oppervlakkig afstromend water of meer geconcentreerd in geulen. De schade uit zich onder meer door onder- of overspoelde grafzerken (al dan niet met gevolgen voor hun stabiliteit), een toegenomen gronddruk tegen omheinings- of keermuren, dichtgeslibde rioleringssystemen, paden die herhaaldelijk onder- of overspoeld worden met bijvoorbeeld spoorvorming en schade aan niet versterkte graspaden tot gevolg. Het probleem beperkt zich doorgaans niet tot de begraafplaats zelf. Het proces wordt versterkt bij gebrek aan een degelijke drainage, afwateringssystemen en/of groenvoorzieningen.

In deze fiche vind je praktische tips & tricks om bodemerosie te voorkomen.

  • Uitgavedatum
  • april 2018