Inspecties & rapporten

37250747544_87d6a58c28_k
Inspectie_BK2

Tijdens een inspectie wordt de toestand van het erfgoedobject en/of zijn interieur in kaart gebracht en worden adviezen geformuleerd naar behoud en beheer. Zowel bij een eerste inspectie als bij een herhaalinspectie gaan de monumentenwachters zo volledig mogelijk te werk. Alle inspecties zijn in principe visueel en niet-destructief en dus beperkt tot de zichtbare gedeelten die veilig bereikbaar zijn. Om de ‘veilige bereikbaarheid’ te vergroten, kunnen monumentenwachters gebruik maken van industriële touwtechnieken.

Een eerste inspectie
De eerste inspectie moet zo volledig mogelijk zijn. Alle onderdelen, materialen en uitvoeringstechnieken worden zoveel mogelijk gedocumenteerd. Een eerste inspectie fungeert voor Monumentenwacht immers als een soort nulmeting, een referentie voor latere observaties bij herhaalinspecties. In het inspectierapport worden de adviezen rond onderhoud en herstel gebundeld voor de eigenaar of beheerder.

Een herhaalinspectie
Een herhaalinspectie streeft ook naar volledigheid. Het gehele object wordt opnieuw overlopen, waardoor nieuwe problemen niet onopgemerkt blijven. Bijzondere aandacht gaat ook naar de delen die bij een vorige inspectie niet in orde waren.

Een deelinspectie
In regel wordt er gestreefd naar een volledige inspectie, maar soms worden ook deelinspecties uitgevoerd. Doorgaans zijn de redenen voor een deelinspectie de gedeeltelijke toegankelijkheid van het object of een specifieke vraag of probleem.

Noodinterventies
Soms voeren de monumentenwachters kleine noodinterventies, exemplarische ingrepen of testinterventies uit tijdens een inspectie, als dit noodzakelijk is om ernstige vervolgschade te voorkomen. Het kan onder meer gaan over het herplaatsen van enkel leien, het tijdelijk dichten van een openstaande naad in een goot, het ruimen van een dichtgeslibde goot op een moeilijk bereikbare plaats,... Tijdens interieurinspecties kan het ook gaan over noodfixaties van de picturale laag bij schilderijen, demonstraties voor het poetsen van zilver, reinigingstesten van een vloer... Monumentenwachters kunnen op vraag terugkomen voor een beperkt aantal dringende herstellingen, maar voeren geen grote werken uit.

Rapporten

Na de inspectie ontvangt de eigenaar-beheerder een rapport. Dat geeft, naast een overzicht van de gebreken aan het erfgoedobject en/of zijn interieur, ook adviezen over onderhoud, preventieve maatregelen en kleine herstellingen. Het rapport vormt een uitstekende basis om onderhouds- en kleine herstelwerken te plannen. Aan alle uit te voeren werken of maatregelen wordt een prioriteit toegekend en zo nodig een frequentie waarmee ze best herhaald worden. De problemen en adviezen worden op een gedetailleerde manier besproken. Fotomateriaal en eventueel schetsen verduidelijken het rapport en maken het gemakkelijker om de gebreken te lokaliseren. Aan het rapport wordt ook een overzichtstabel toegevoegd waarin alle adviezen gebundeld worden. Zo vormt het rapport een goede basis voor een onderhoudslogboek.