Onderhoud van funerair erfgoed

Brochure

Django Maekelberg, Geert Scheirlinckx & Birgit van Laar
Funerairerfgoedcover

Begraafplaatsen hebben waardevolle betekenissen. Ze zijn een plek om de doden te begraven, met graftekens die de herinnering levendig houden. Veelal vormen ze ook een groene oase en een rustplaats – letterlijk en figuurlijk – in de bebouwde omgeving. Hun karakter wordt bepaald door fauna en flora, beeldhouwkunst, landschapsarchitectuur, dichtkunst en een geschiedenis die vaak teruggaat tot de 18de-19de eeuw.

Helaas wordt dit funeraire erfgoed meer en meer bedreigd. Historische begraafplaatsen in het centrum van de stad of gemeente waar niet langer begraven wordt, moeten vaak plaats maken voor pleinen of parkeerplaatsen. Ze verhuizen dan naar de rand van de stad. Ook verwaarlozing en vandalisme vormen een gevaar voor de begraafplaats zelf en voor de graftekens, die erg bepalend zijn voor het karakter en de beleving van de begraafplaats.

Deze onderhoudsbrochure omvat twee luiken. Het eerste behandelt de begraafplaatsen in hun geheel, de problemen op het terrein en hun onderhoud. Het tweede luik gaat concreet in op de schade, het onderhoud en het herstel van de graftekens.

  • Prijs
  • € 4
  • Uitgavedatum
  • mei 2011
  • Auteur
  • Django Maekelberg, Geert Scheirlinckx & Birgit van Laar