Monumentenwacht Vlaams-Brabant inspecteert Kasteel van Huizingen met drone

29/03/2023

Deze week zette Monumentenwacht Vlaams-Brabant een drone in om het Kasteel van Huizingen (Beersel) te inspecteren. ERF, de Erfgoedstichting Vlaams-Brabant, bereidt momenteel de restauratie van het dak van het kasteel voor. De drone-inspectie van Monumentenwacht laat toe om de schade te detecteren en de omvang van de werken precies in te schatten.

"Het Kasteel van Huizingen is een beschermd monument dat klasse uitstraalt, maar heeft dringend nood aan restauratie. In een eerste fase zal het dak aangepakt worden, de totaalkost hiervoor wordt geraamd op ruim 2 miljoen euro. Erfpachter ERF diende intussen al een aanvraag in voor een erfgoedpremie en binnenkort wordt ook een architectenteam aangeduid," zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen. Een detailobservatie met de drone laat toe om de omvang en impact van de werken precies in te schatten. Als alles goed gaat zullen de werken in het najaar van 2024 kunnen beginnen. In een tweede fase volgt daarna de restauratie van de gevels.

Huizingen1

Een dronebeeld van de toren van het Kasteel van Huizingen

Aanvulling op inspecties

Om op moeilijk bereikbare plaatsen als daken of kerktorens te geraken, maken de monumentenwachters gebruik van ladders en/of touwtechnieken. “Maar soms zijn bepaalde onderdelen van een gebouw erg moeilijk of niet bereikbaar. En dan is de inzet van een drone een interessante aanvulling op de visuele inspecties. De drone levert haarscherpe foto’s van schade, die anders misschien onopgemerkt blijft," zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. De wachters schatten zelf in of de inzet van een drone een meerwaarde betekent bij een inspectie. Eventuele veiligheidsrisico’s en/of beperkingen door de regelgeving spelen ook mee in de beslissing. Zo kan een drone bijvoorbeeld ingezet worden bij de inspectie van muren van waterkastelen of torenspitsen zonder veiligheidsvoorzieningen.

De inzet van drones is niet onbeperkt en moet voldoen aan Europese regels. Het type drone en de locatie waar gevlogen wordt, bepalen wat wel en niet toegelaten is. De monumentenwachters volgden de nodige opleidingen om een drone te mogen besturen. Ze zijn dan ook op de hoogte van de geldende regelgeving en vergunningen. ​​Bij het gebruik van de drone en de door de drone gemaakte beelden houdt de verantwoordelijke wachter rekening met de privacy-regels.