Monumentenwacht zet nu ook drones in om inspecties te ondersteunen

Egem3

Monumentenwacht gaat mee met zijn tijd: sinds mei 2022 beschikken we in iedere provincie over een drone, die kan ingezet worden om de reguliere inspecties te ondersteunen. Hoe gaat dit in zijn werk en wat betekent dit voor de leden van Monumentenwacht?

Schoorsteen_drone

Het gebruik van drones kan voor Monumentenwacht een interessante aanvulling zijn op de visuele inspecties die door onze medewerkers worden uitgevoerd. De drone kan op een relatief eenvoudige manier schade in beeld brengen die anders misschien onopgemerkt zou blijven. Zeker voor erg moeilijk bereikbare onderdelen van een gebouw kan het zinvol zijn om een drone te gebruiken in plaats van de gebruikelijke klimtechnieken.

De beslissing om een drone in te zetten, wordt steeds genomen door de monumentenwachters die een inspectie uitvoeren. Dit gebeurt op basis van een inschatting van de noden voor de inspectie, en de eventuele veiligheidsrisico’s en/of beperkingen door de regelgeving. In sommige gebieden is het immers niet toegelaten om een drone te gebruiken. Het inzetten van een drone gebeurt nooit op vraag van de abonnee, maar enkel wanneer dit nodig is voor de inspectie.

Het gebruik van drones is onderhevig aan de nodige regelgeving, die op Europees niveau is afgestemd. Wanneer een drone wordt ingezet in functie van een inspectie, zorgen de monumentenwachters ook voor de nodige vergunningen.

Wat wel en niet mag, is afhankelijk van het type drone dat wordt gebruikt en van de regio waar de drone wordt ingezet. De monumentenwachters volgden de nodige opleidingen om een drone te mogen besturen, en zij zijn dan ook op de hoogte van de geldende regelgeving. Bij het gebruik van de drone en de door de drone gemaakte beelden houdt de verantwoordelijke wachter rekening met mogelijke privacy-issues.

Bij het inzetten van een drone streeft Monumentenwacht er dan ook naar om de omwonenden zo goed mogelijk te informeren over de timing en de doeleinden van de drone-vlucht. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van de situatie (vb. aankondiging via website gemeente, informatieborden, etc.). Ook wordt het vluchtbereik telkens beschouwd in functie van het te inspecteren object of onderdeel en worden mogelijke overlast en eventuele risico’s op die manier beperkt

Hoewel het gebruik van een drone een mooie aanvulling vormt voor de andere technieken van Monumentenwacht, hebben drones uiteraard ook hun beperkingen. Het blijft dan ook van groot belang om een goede toegankelijkheid van het gebouw te verzekeren, zodat inspecties en onderhoudswerken optimaal kunnen uitgevoerd worden.

Het inzetten van een drone wordt door Monumentenwacht beschouwd als een standaard-dienstverlening voor de leden. Het gebruik van een drone zorgt dus niet voor extra kosten voor het uitvoeren van een inspectie. Zoals steeds, worden enkel de gepresteerde manuren aangerekend.