Glas in lood: losse panelen en fragmenten bewaren

Fiche

In kelders en opslagruimten worden vaak glas-in-loodpanelen, delen ervan, of glasscherven aangetroffen. Deze fragmenten kunnen zowel het gevolg zijn van calamiteiten als preventieve demontage van fragiele glas-in-loodpanelen. Het zorgvuldig bewaren van deze fragmenten, inclusief de kleinste stukjes, is van groot belang. Tijdens restauratiewerkzaamheden kunnen ze opnieuw geïntegreerd worden in het raam of dienen als referentie voor het bepalen van de kleur van het glas en de glasschildering bij het invullen van lacunes.

Glas-in-loodpanelen en bijbehorende fragmenten vereisen zorgvuldige opslag. In deze fiche worden richtlijnen gepresenteerd voor het geschikt bewaren van dit erfgoed, waarbij aandacht wordt besteed aan zowel de ruimtevereisten als de benodigde opslagmiddelen.

  • Uitgavedatum
  • maart 2024