Monumentenwacht Monitor 2021

Vanuit haar jarenlange ervaring beschikt Monumentenwacht over een schat aan informatie over de toestand van het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Tot voor kort bleven deze gegevens echter verborgen in onze eigen databanken. Dankzij een subsidie van de Vlaamse overheid konden we in 2020 een nieuw traject opstarten rond de monitoring van de toestand van het onroerend erfgoed in het ledenbestand van Monumentenwacht. Na een uitvoerige nulmeting, gepubliceerd in 2021, is nu ook het tweede rapport in dit monitoringtraject beschikbaar.

In de eerste fase van het traject ontwikkelde Monumentenwacht Vlaanderen een virtuele data-warehouse, waarmee we relevante cijfers over de toestand van het onroerend erfgoed en de werking van Monumentenwacht kunnen opvolgen. Dankzij die tools kunnen we deze monitoring vanaf nu jaarlijks voortzetten en de gegevens actualiseren. In het nieuwe rapport, gebaseerd op cijfers van 2021, kunnen we voor het eerst vergelijken met de nulmeting. Een eerste stap, want grotere tendensen zullen uiteraard pas op langere termijn zichtbaar worden. Overigens hebben we ons niet beperkt tot het actualiseren van de cijfers; we hebben ook nieuwe gegevensbronnen aangeboord. Zo wordt in dit rapport, naast de bouwkundige toestand van het erfgoed, voor het eerst ook een analyse gemaakt van de mate waarin onderhoud plaatsvindt.

De gegevens in de databanken van Monumentenwacht kunnen echter niet alle vragen beantwoorden. Daarom voerden we in 2021 een grootschalige bevraging uit bij onze leden. We peilden onder meer naar hun mening over de uitvoering en de impact van onderhouds- en herstellingswerken aan hun erfgoed en de rol van Monumentenwacht daarin. De resultaten van deze bevraging worden in dit rapport in detail besproken. Sinds het najaar van 2021 monitort Monumentenwacht bovendien permanent de tevredenheid van de leden over de dienstverlening. Ook de resultaten van deze tevredenheidsbevraging worden voortaan jaarlijks geanalyseerd.

Het voorliggende rapport volgt de structuur van de nulmeting. Na een beschrijving van de methodiek gaat het dieper in op de verwerking van de gegevens via interactieve dashboards. De inhoud van elk dashboard wordt grondig toegelicht, zodat iedere gebruiker gemakkelijk zelf de gewenste informatie kan zoeken. We zijn ervan overtuigd dat Monumentenwacht met dit tweede rapport opnieuw een belangrijk steentje bijdraagt aan het onroerenderfgoedbeleid op Vlaams, provinciaal en lokaal niveau.

  • Uitgavedatum
  • december 2022