Meten is weten: Monumentenwacht brengt toestand onroerend erfgoed in kaart

14/07/2021

Vanuit haar jarenlange ervaring beschikt Monumentenwacht over een schat aan informatie over de toestand van het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Tot nu toe bleven deze gegevens echter verborgen in onze eigen databanken. Dankzij een eenmalige subsidie van de Vlaamse overheid komt hier nu verandering in, en wordt heel wat informatie voor het eerst ontsloten.

In overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed werd in 2020 een monitoringstraject opgestart. De hoofddoelstelling van deze opdracht was het in kaart brengen van de fysieke toestand van het onroerend erfgoed in het ledenbestand van Monumentenwacht, en het op jaarlijkse basis opvolgen van de evolutie van de toestand van dit onroerend erfgoed. Daarnaast wenste Monumentenwacht een beter zicht te krijgen op de impact van de eigen werking op de toestand van het erfgoed.

Een uitgebreid rapport vormt de eerste neerslag van dit traject. Het document beschrijft eerst in detail de methodiek die werd toegepast. Welke data verzamelt Monumentenwacht over het erfgoed? Hoe wordt de toestand van de erfgoedobjecten gemeten? En wat kan deze informatie ons leren? Vervolgens gaat het rapport dieper in op de verwerking van de gegevens, die gebeurde aan de hand van interactieve dashboards. De inhoud van ieder dashboard wordt uitgebreid toegelicht, zodat elke gebruiker zelf op zoek kan gaan naar de informatie die hij of zij nodig heeft.

Het voorliggende rapport vormt een nulmeting, die de basis zal vormen voor de werking in de komende jaren. Door de ontwikkeling van methodiek en ICT-infrastructuur zal Monumentenwacht voortaan permanent een bruikbare rapportering over de toestand van het onroerend erfgoed kunnen aanleveren. We zijn ervan overtuigd dat Monumentenwacht door dit traject een belangrijk steentje kan bijdragen aan het onroerenderfgoedbeleid op Vlaams, provinciaal en lokaal niveau.