Maastrichtersteen of mergel onderhouden

Fiche

Elke Verdin
Mergel_OHfiche

Best wat Limburgs erfgoed is opgebouwd uit Maastrichtersteen, vaak mergel genoemd. Ondanks een hoge porositeit en waterdoorlaatbaarheid blijkt deze natuursteen bij goed onderhoud een duurzame bouwsteen. Hij werd echter al te vaak foutief behandeld met chemische (waterwerende, consoliderende) producten waardoor schade ontstond ten gevolge van weersinvloeden en mergel een slechte reputatie kreeg. Nochtans is mergelerfgoed bepalend voor de streekidentiteit en is zijn behoud essentieel in het aantrekkelijke mergellandschap.

De bedreigingen zijn veelvuldig. Naast invloeden van buitenaf zoals waterinsijpeling, mosgroei of nestelende vogels en insecten, komen een verkeerde afwerking of gevelbehandeling, het gebruik van te harde voegen op basis van cement, onvakkundige herstellingen of onzorgvuldige detaillering regelmatig voor.

Ze kunnen leiden tot materiaalverlies, zoutuitbloeiingen, gipskorsten, onthechting van het oppervlak (of dieper) en verkleuring. Ook kunnen scheuren en vervormingen ontstaan door interne spanning, verkeerde materiaalcombinaties en ondergrondse bewegingen.

Deze onderhoudsfiche werd opgesteld in samenwerking met architecte Elke Verdin en Monumentenwacht Limburg.

  • Uitgavedatum
  • december 2020
  • Auteur
  • Elke Verdin