Daken en goten toegankelijk maken

Fiche

Een dak dat goed toegankelijk is, kan beter en goedkoper geïnspecteerd, onderhouden en hersteld worden. Maak goten, dakvlakken en platte daken vlot bereikbaar door de toegangen via dakkapellen, luiken, ladders... vrij te houden. Elk gebouw moet echter apart bekeken worden om de bereikbaarheid van de dakvlakken te verbeteren.

In deze fiche vind je praktische tips & tricks over het toegankelijk maken van daken en goten.

  • Uitgavedatum
  • april 2018