Zonnepanelen op beschermde monumenten voortaan bijna overal toegestaan

13/10/2022

Vlaams minister Matthias Diependaele vereenvoudigt het plaatsen van zonnepanelen op erfgoed. "Zonnepanelen toelaten op daken van beschermd erfgoed is niet altijd evident, maar de huidige energiecrisis vraagt ook om praktische oplossingen. Daarom zullen voortaan zo goed als alle aanvragen voor zonnepanelen positief beoordeeld worden," zegt Diependaele.

Minister Diependaele is ervan overtuigd dat met dit bijgestuurd beleid veel Vlamingen geholpen zullen zijn om de energiefactuur te milderen: “Mensen begrijpen niet meer waarom ze in deze tijden geen zonnepanelen kunnen leggen. Ook willen we dat erfgoed zijn gebruiks- en hiermee samenhangende marktwaarde behoudt. Eigenaars van onroerend erfgoed zijn niet altijd kasteelheren of dames zoals soms wordt voorgesteld, het zijn Vlamingen die in een beschermd dorp- of stadszicht wonen en het ook moeilijk hebben om die energierekening te betalen. Het zijn eigenaars van een beschermd beluikhuisje die willen inzetten op groene energie. Met deze maatregel kunnen we heel veel Vlamingen helpen de komende weken, maanden en jaren.”

Het afwegingskader voor zonnepanelen op erfgoed wordt aangepast. "We gaan er namelijk van uit dat zonnepalen op daken een tijdelijk gegeven zijn. Dankzij nieuwe technieken zullen die wellicht op termijn uit het straatbeeld verdwijnen, zoals dat eerder met schotelantennes het geval was. Bij werelderfgoed, beschermd door UNESCO, zullen er wel nog steeds voorwaarden gelden."

Minister Diependaele benadrukt dat er extra belang zal gehecht worden aan de uitvoering van de plaatsing: "Het belangrijkste is dat er bij de plaatsing van zonnepanelen geen schade wordt toegebracht aan het erfgoed, zodat de ingreep omkeerbaar is. De impact op de beleving van het erfgoed en de erfgoedwaarde blijft het liefst zo beperkt mogelijk. Bovendien mag de plaatsing van de zonnepanelen het goed onderhoud van het erfgoed niet in de weg staan."

Voor het plaatsen ervan mogen geen erfgoedelementen verwijderd of beschadigd worden. "We behouden de toelatings- of meldingsplicht van zonnepanelen op daken van beschermd erfgoed, zodat we eigenaars deskundig advies kunnen geven. Het Agentschap Onroerend Erfgoed zal uitgebreid communiceren naar lokale besturen en erfgoedeigenaars over deze nieuwe werkwijze. Binnen de drie jaar na deze aanpassing evalueren we de toepassing van het nieuwe beleid."