WTA-studiedag - Erfgoed in het water: aanpak van historische waterinfrastructuur

10/07/2024

Op vrijdag 8 november organiseert WTA Nederland-Vlaanderen in Mechelen een studiedag met als titel 'Erfgoed in het water: aanpak van historische waterinfrastructuur'.

Onze historische stadskernen zijn doorweven met een waardevol patrimonium van oude structuren die in nauw contact staan met water en kunnen omschreven worden als “historische waterinfrastructuur”. Denk hierbij aan historische brugjes over de grachten, kademuren, oude sluiscomplexen, dijken en waterkeringswerken. Deze historische structuren in en bij het water zijn niet alleen onlosmakelijk verbonden met het historische stedelijk weefsel, maar vormen ook vaak nog essentiële knooppunten van de huidige infrastructuur. Het is dus niet enkel belangrijk om deze oude waterinfrastructuur te beschermen als monumentale structuren op zich, maar ook als deel van een groter geheel dat zowel het historische karakter als het mobiliteitsnetwerk omvat.

Maar net omwille van het intensieve gebruik en de moeilijke bereikbaarheid voor inspectie en onderhoud zijn vele van deze historische structuren zorgenkindjes. Ook het nauwe contact met water, of het nu zoet of zout, kabbelend of snelstromend is, geeft aanleiding tot specifieke degradatieprocessen die soms tot vragen leiden over de toestand en veiligheid van deze waterinfrastructuur. Daarbij komt nog dat zowel de toename in verkeer, openleggen van oude grachten, alsook de klimaatverandering extra druk leggen op deze belangrijke infrastructuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de noodzaak om oude boogbruggen te verbreden, of aan de gevolgen van plotse hevige regenval en bijhorende waterstromingen.

Tijdens de studiedag worden diverse aspecten van dit actuele en boeiende onderwerp toegelicht. De sprekers kijken hoe historische waterinfrastructuur kan ingezet worden in stadsontwikkeling, en gaan in op problematieken die structuren in metselwerk en beton ondervinden bij contact met water en bespreken innovatieve technieken voor onderwaterinspectie. In de namiddag wordt gefocust op behoud en herstel van kades, bruggen en stuwcomplexen.

De studiedag vindt plaats in het Groot Seminarie, Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen.