WTA-studiedag op 22 april: reinigen van monumentale gevels

28/02/2022

Op vrijdag 22 april organiseert WTA Nederland-Vlaanderen een studiedag over het reinigen van monumentale gevels. De studiedag vindt plaats in Het Nieuwe Instituut (NHI) in Rotterdam.

Een gevel vormt in zekere zin het gezicht van een gebouw of constructie. In het geval van historische gebouwen is de gevel een beeldbepalend element waaraan vaak een belangrijke erfgoedwaarde toegeschreven wordt. Onder invloed van diverse factoren kan een gevel een vervuilde aanblik bieden en kan de behoefte bij een eigenaar ontstaan om deze te reinigen.

Diverse vragen kunnen hierbij gesteld worden: Hoe en waarom vervuilen gevels? Wat is de specifieke oorzaak van de vervuiling in mijn geval? Is een reiniging vanuit technisch en vanuit monumentenoogpunt wenselijk of nodig? Welke methoden voor reiniging bestaan er en wat zijn stappen en randvoorwaarden bij het uitvoeren ervan? Het is immers belangrijk de juiste methode toe te passen, afhankelijk van de gevelmaterialen en de staat waarin deze zich bevinden. Hoe evalueer je tenslotte een reiniging en zijn vervolghandelingen nodig?

De laatste WTA-studiedag over gevelreiniging vond plaats in 1996. Ondertussen zijn de geesten geëvolueerd naar een andere benadering, en heeft ook de wetenschap niet stilgezeten.

Tijdens deze studiedag zal worden ingegaan op de filosofie van het al dan niet ingrijpen bij vervuiling van een gevel, op de oorzaken van verandering van uiterlijk van een gevel, op hoe de overheid tegenover het reinigen van gevels van monumenten staat en uiteraard ook op het uitgebreid gamma aan technieken dat er bestaat, met aandacht voor welke techniek in welk geval het meest aangewezen is. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan innovaties in het vakgebied: het laser-reinigen wordt gedemonstreerd. Dit alles uiteraard geïllustreerd met sprekende praktijkgevallen uit Vlaanderen en Nederland.