WTA-studiedag op 21 oktober: buitenverfsystemen op historische gebouwen

07/09/2022

Op vrijdag 21 oktober organiseert WTA Nederland-Vlaanderen een studiedag over buitenverfsystemen op historische gebouwen. De dag vindt plaats in het Rubenshuis in Antwerpen.

Verfsystemen beschermen onze historische gebouwen, beïnvloeden de onderhoudscyclus en - niet onbelangrijk - ze verrijken de beleving van het erfgoed door kleurgebruik. Tijdens de WTA-studiedag komen onderwerpen aan bod die ingaan op de diverse vakgebieden rondom dit thema. De studiedag behandelt verschillende materiaaltechnische aspecten van de diverse verfsystemen in relatie tot de ondergrond. Welke verfsystemen horen bij welk materiaal en hoe kan men dit in de historische context plaatsen? Welke aandachtspunten horen hierbij? En hoe verhouden historische verfsystemen, zoals lijnolieverven, zich tot synthetische verfsystemen?

De studiedag geeft inzicht in de recente ontwikkelingen rondom de gevaren die kleven aan gevaarlijke stoffen in verfsystemen. Welke handvatten worden vanuit regelgeving geboden om hier zorgvuldig en veilig mee om te gaan? Ook nut en noodzaak voor het uitvoeren van kleurhistorisch onderzoek aan zowel traditioneel als modern erfgoed staan op het programma. Hoe kan men kleurgebruik door de eeuwen heen interpreteren en hoe is dat te verenigen met de huidige opvattingen rondom kleurgebruik? Met een aantal recente en zeer interessante case-studies in Nederland en Vlaanderen, wordt de belangrijke link tussen praktijk en wetenschap getoond.