WTA-studiedag - Inspectie en monitoring: van analoog naar digitaal (en terug?)

09/01/2023

Op vrijdag 21 april organiseert WTA Nederland-Vlaanderen in Utrecht een studiedag met als titel 'Inspectie en monitoring: van analoog naar digitaal (en terug?)'.

Een gedegen erfgoedbeheer vergt een efficiënt monitoringsysteem om de conditie van het bouwkundig erfgoed te kunnen vaststellen en volgen. Inspectie van bestaande gebouwen en constructies start steeds met een visuele beoordeling. Indien problemen opgemerkt worden, of een verdere analyse nodig is, worden er vervolgens meet- en monitoringtechnieken toegepast. Ook de visuele beoordeling gebeurt tegenwoordig steeds vaker op basis van digitale beeldvorming. Daardoor wordt het zelfs mogelijk om weinig toegankelijke locaties te inspecteren en om digitale modellen op te stellen waarin alle informatie in 3D kan verzameld worden.

Vanuit onderzoek en praktijk wordt op deze studiedag ingegaan op technieken, richtlijnen en praktijkvoorbeelden voor de inspectie, controle, analyse en monitoring van gebouwd erfgoed. Daarbij worden tevens relaties gelegd metstabiliteitsanalyse en verduurzaming van erfgoed. Hierbij wordt eerst gefocust op de werkwijze van een heel aantal recente meettechnieken en huidige richtlijnen, waarbij er zowel aandacht is voor erfgoed in metselwerk, hout als gewapend beton. Vervolgens wordt besproken hoe beeldvormingstechnieken en satellietmetingen kunnen bijdragen aan schadeanalyse en conservering van erfgoed. Op de studiedag zal ook het werk van de internationale WTA-werkgroep ‘damage monitoring’ toegelicht worden.