WTA-studiedag - Installaties versus monument: verleden, heden en toekomst

17/01/2024

Op vrijdag 19 april organiseert WTA Nederland-Vlaanderen in Ede (Gelderland) een studiedag met als titel 'Installaties versus monument: verleden, heden en toekomst'.

Installaties zijn in de hedendaagse praktijk – zowel in nieuwbouw als in monumenten – niet meer weg te denken. De verduurzamingsopgave en de energietransitie bijvoorbeeld, is zonder inpassing van installaties haast ondenkbaar. De lange ontwikkelgeschiedenis van installatietechniek, maar ook de vele recente en innovatieve technieken (SMART-buildings, Gebouw Beheer Systemen) geven meer dan genoeg aanleiding om hier een studiedag aan te wijden.

Tijdens de studiedag op 19 april worden diverse aspecten van dit actuele en boeiende onderwerp toegelicht. Installaties beogen een verhoging van het comfort bij het gebruik van gebouwen. Diverse systemen en technieken zoals verwarming, koeling, ventilatie en liften zijn in de loop der tijd onze gebouwen binnengeslopen en hebben er een soms aanzienlijke impact op. Vandaag maken technieken een integraal onderdeel uit van de ontwerppraktijk. Bij monumenten echter is het niet altijd evident om soms invasieve installaties in te brengen zonder daarbij de erfgoedwaarden te schaden. Reden te meer om deze weldoordacht te ontwerpen.

De studiedag gaat in op de bouwhistorische waarde van installaties en systemen en de mogelijkheden om deze te integreren in de nieuwe situatie. De sprekers nemen jullie mee in de vele afwegingen die gemaakt worden om, in onze tijd, met installatietechnieken
erfgoedgebouwen te verduurzamen, en de discussie wordt gevoerd met erfgoedzorgers en installatie-adviseurs die onze monumenten voorzien van ‘state of the art’ installaties. Ten voordele of ten koste van het monument? En de gebruikers? Er wordt ook stilgestaan bij wat de toekomst ons kan brengen door innovatieve methoden te beschouwen. Tenslotte worden een drietal casestudies uit Nederland en Vlaanderen gepresenteerd, die een goed beeld geven van de complexiteit van inpassing van installaties in een monument.