WTA-studiedag - Duurzaam behoud van massief baksteenmetselwerk in monumenten

14/09/2023

Op vrijdag 24 november organiseert WTA Nederland-Vlaanderen in Brussel een studiedag met als titel 'Duurzaam behoud van massief baksteenmetselwerk in monumenten'.

Binnen de actuele klimaatcrisis ontsnappen ook historische gebouwen niet aan de wens tot energiebesparing. Wanneer het vanuit erfgoedstandpunt belangrijk is om de architectuur van de buitengevel te behouden, en er geen bijzondere interieurelementen aanwezig zijn, kan isolatie aan de binnenzijde overwogen worden. Het isoleren van de gebouwschil is in deze evenwel meestal geen eenvoudige opgave. Het hygrisch en thermisch gedrag van massieve metselwerkconstructies blijkt immers vaak moeilijk in te schatten, zowel met als zonder isolatie.

Hoe gedraagt massief baksteenmetselwerk zich? Welke risico’s zijn er verbonden aan conserverende ingrepen of het isoleren van onze monumenten aan de binnenzijde? Wat mogen we van massieve constructies verwachten wanneer die niet geïsoleerd (kunnen) worden? Wat valt er te verwachten van de zogenaamde capillair actieve isolatiematerialen? Wat zijn de voor- en nadelen van traditionele (groene) isolatiematerialen, zoals houtwol, schapenwol en hennepvezels? En is het verantwoord om monumenten te isoleren met kunststofschuim isolatiematerialen zoals PUR en polystyreen? Wat zijn dan de randvoorwaarden?

De studiedag richt zich op de prestaties van historische gevels in massief baksteenmetselwerk, waarbij onderwerpen worden behandeld als de specifieke materiaaleigenschappen van historisch (massief) metselwerk, het gedrag van dergelijk massief baksteenmetselwerk - met of zonder isolatie - in de praktijk en hoe hierin door computermodellen meer inzicht in kan verkregen worden. Ook de isolatiematerialen en hun toepassing in erfgoedgebouwen komen aan bod met oog voor de isolatiegerelateerde bouwschade in een erfgoedcontext. De sprekers brengen de eigenschappen onder de aandacht die invloed hebben op het bouwfysisch gedrag van massieve bakstenen gevels van monumenten. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar materialen en interventies die het behoud van de cultuurhistorische waarden centraal stellen.

Tijdens de studiedag zullen de resultaten van actueel onderzoek en de praktische toepassing daarvan worden toegelicht en zullen enkele recent uitgevoerde projecten worden voorgesteld.

De studiedag vindt plaats in het Muziekinstrumentenmuseum, Hofbergstraat 2, 1000 Brussel.