Werking meerjarenonderhoudsplanning in schoonheid afgesloten op de 's Gravenhoeve in Merksplas

24/02/2020

In december 2019 trokken Manoëlle Verbeeck en María Hernández voor een laatste keer op stap met een distometer in de hand, om opmetingen te maken voor hun laatste meerjarenonderhoudsplan met kostprijsindicatie. Deze dienstverlening zal vanaf 2020 immers niet meer in zijn huidige vorm worden aangeboden door Monumentenwacht Vlaanderen. Eindigen deden Manoëlle en María wel in schoonheid, en dit op de ‘s Gravenhoeve in Merksplas.

De ‘s Gravenhoeve is al sinds het midden van de 19de eeuw in handen van de familie Boone. Het beschermde hoevecomplex bestaat uit een woonstalhuis, een schuur, een karrenschob, een bakhuis en een jachtpaviljoen. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat de geschiedenis van de hoeve opklimt tot de late middeleeuwen. Verbouwingen doorheen de eeuwen zorgden voor het huidige uitzicht van het complex. Meer informatie over de hoeve vind je in de inventaris onroerend erfgoed.

De huidige eigenaar, de heer Jacques Boone, liet in de jaren 1970 een uitgebreide restauratie uitvoeren. Sindsdien leverde hij al veel inspanningen voor het onderhoud van zijn hoeve. Nu hij iets ouder wordt, wil hij dit ook overdragen naar de toekomstige generaties. De dienstverlening van Monumentenwacht rond meerjarenonderhoudsplanning bood hem hiervoor een goede kapstok.

Zo'n document lijst niet alleen concreet op welke onderhoudswerken in de toekomst noodzakelijk zullen zijn, maar geeft ook een indicatie van het budget dat een eigenaar hiervoor op langere termijn moet voorzien. Voor de 's Gravenhoeve was het document gebaseerd op de aanbevelingen die de monumentenwachters van de Provincie Antwerpen formuleerden na hun bouwkundige inspectie van de hoeve. De te voorziene werken werden in het plan gegroepeerd, verder omschreven, concreet gepland op een termijn van 12 jaar en voorzien van een indicatieve kostprijs.

Gravenhoeve4

Jacques Boone wordt omringd door María, Manoëlle en Jos van Monumentenwacht:
"De jarenlange expertise van de monumentenwachters, de kwaliteit en de snelheid waarmee de rapporten worden afgewerkt zijn absoluut indrukwekkend. Dit uitstekende en overzichtelijke onderhoudsplan zal erg nuttig zal zijn bij de planning van de beheersmaatregelen.”


In het kader van een vernieuwde samenwerking met de Vlaamse overheid worden er vanaf 2020 geen individuele meerjarenonderhoudsplannen met kostprijsindicaties meer opgemaakt door Monumentenwacht. De komende maanden onderzoeken we hoe we de ontwikkelde expertise rond onderhoudsplanning en kostprijzen breder kunnen delen en ontsluiten.

Met de steun van de Vlaamse overheid, werd deze dienstverlening de voorbije jaren mee ontwikkeld en uitgevoerd door Nadia Pelckmans, Adi Van Gucht en Evelien Rutten.