Vijf landelijke kerken in Vlaams-Brabant krijgen herbestemming

24/03/2020

De provincie Vlaams-Brabant heeft de eerste vijf landelijke kerken, die ze zal ondersteunen met het uittesten van een herbestemming, geselecteerd. In de kerken van Oorbeek, Roosbeek, Rummen, Veltem en Wange zal er een pop-up worden ingericht. De vijf kerken zijn allemaal lid van Monumentenwacht Vlaams-Brabant. Bij de begeleiding van de projecten zal ook beroep gedaan worden op de expertise van de monumentenwachters bouwkunde en interieur.

"We selecteerden vijf kerken waarvan we denken dat ze met een duwtje in de rug opnieuw een spilfunctie in de dorpskernen kunnen opnemen," zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid. De vijf laureaten krijgen elk 25.000 euro als startbudget en begeleiding van PARCUM, het expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur.

Bij de selectie werd rekening gehouden met de betrokkenheid van partners en de lokale gemeenschap, de eerste bestemmingsideeën, de haalbaarheid op vlak van timing en een evenwichtige spreiding over het arrondissement. “Het betrekken van de gemeenschap is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Hoe groter het draagvlak van het bestemmingsidee, hoe groter de kans dat er een duurzaam vervolg aan de pop-up kan worden gebreid. Via een participatietraject zullen de plannen concreet uitgewerkt worden”, zegt Birgit Scheys-Thys (PARCUM).

De eerste indienronde richtte zich tot kerkbesturen, gemeenten en vzw’s uit het arrondissement Leuven. Voor het arrondissement Halle-Vilvoorde volgt dit najaar een oproep.