Vernieuwde rapporten Monumentenwacht helpen eigenaars om hun erfgoed beter te onderhouden

Tijl Vereenooghe - 17/04/2018

Momenteel voert Monumentenwacht een nieuw rapportagesysteem in, gekoppeld aan een centrale databank. De focus van de vernieuwde rapporten ligt op concrete aanbevelingen om het erfgoed in goede staat te houden en focust minder op de huidige toestand. De adviezen worden telkens samengevat in een overzichtelijke meerjarenonderhoudstabel.

Verbeteringen

Enkele belangrijke verbeteringen in het nieuwe systeem:

• de inspectierapporten worden nu opgenomen in een centrale databank
• het nieuwe systeem zorgt voor meer uniformiteit en een duidelijkere structuur in de rapporten van verschillende monumentenwachters. Zo voorziet het systeem checklists, rubrieken met vaste terminologie, etc.
• de rapporten worden in het nieuwe systeem uitgesplitst in een toestandsbeschrijving, een verkort advies, en een toelichting bij dat advies.
• bij ieder advies worden concrete prioriteiten en de onderhoudscyclus geformuleerd, met de indicatie van de urgentie van de maatregelen en de frequentie(eenmalig, jaarlijks, om de 5 jaar…)
• alle adviezen worden overzichtelijk in een tabel gepresenteerd, voorafgaand aan het eigenlijke rapport
• een sterkere nadruk op het visuele aspect

In het nieuwe rapportagesysteem, dat de naam MAKSbo draagt, wordt de conditie van het erfgoed voor het gehele gebouw en acht grote onderdelen op een zesdelige schaal gescoord, en dit voor drie aandachtspunten (bouwfysische toestand, onderhoud, risico’s op gevolgschade).

Stand van zaken

Het nieuwe MAKSbo-systeem is vandaag in gebruik in alle provinciale Monumentenwacht-verenigingen. De uitrol gebeurde geleidelijk, waarbij 2017 werd beschouwd als een overgangsjaar. in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen werden vorig jaar al de meerderheid van alle nieuwe bouwkundige inspecties in MAKSbo ingevoerd. In 2018 wordt de volledige implementatie van het nieuwe systeem voorzien.

In 2017 zijn 845 bouwkundige inspecties uitgevoerd door Monumentenwacht. 554 daarvan resulteerden in een MAKSbo-rapport. De andere inspecties werden nog volgens het oude systeem uitgevoerd. Inspecties die vroeger op de oude manier zijn aangemaakt, worden niet omgezet in het nieuwe systeem, maar worden stelselmatig bij herinspectie in het nieuwe systeem ingevoerd.

Parlementaire vraag

Het vernieuwde syteem van rapporteren kwam vandaag aan bod in de commissie onroerend erfgoed van het Vlaams Parlement, naar aanleiding van een vraag om uitleg van parlementslid Manuela Van Werde. Bevoegd minister Geert Bourgeois beklemtoonde in zijn antwoord dat de vernieuwde rapporten leiden tot meer uniforme inspecties in heel Vlaanderen en duidelijkere aanbevelingen voor de erfgoedbeheerders. Bekijk het verslag van de vergadering.