Stichting Monumentenstrijd geeft subsidies voor vrijwilligersprojecten

21/06/2019

Ongetwijfeld herinner je je nog het televisieprogramma Monumentenstrijd uit 2007. De Limburgse Stoomstroopfabriek won toen de hoofdprijs. De vijf finalisten realiseerden elk hun project en met het overgebleven saldo lanceert Stichting Monumentenstrijd nu een nieuwe eenmalige oproep: “vrijwilligers voor onroerend erfgoed”. Dit keer niet om een restauratieproject te financieren, maar wel om vrijwilligersprojecten over onroerend en varend erfgoed een financieel duwtje in de rug te geven. Zo wil Stichting Monumentenstrijd het belang van vrijwilligerswerk in de erfgoedsector onderstrepen en stimuleren.

Het kan gaan over zowel een vrijwilligerswerking die betrokken is bij het beheer, de ontsluiting of het herstel van één of meerdere erfgoedsites, als over een project dat veel breder gaat. Voorbeelden zijn het samenbrengen van verschillende vrijwilligersorganisaties, het uitbouwen van een ondersteunende website, de opbouw van een tool die vrijwilligers helpt bij het ontsluiten van erfgoed ...

  • De focus van het vrijwilligersproject ligt op onroerend en varend erfgoed.
  • Enkel private rechtspersonen kunnen deelnemen aan deze oproep: vzw’s, stichtingen, bedrijven, feitelijke verenigingen ... Dat impliceert dat kerkfabrieken, overheidsdiensten, gemeenten, IOED's, Regionale Landschappen ... geen project kunnen voorstellen.
  • De projecten moeten een duidelijk begin- en eindpunt hebben. Ze mogen pas starten na de toekenning van de subsidie in oktober 2019 en moeten uitgevoerd zijn voor 30 september 2020.
  • Deelname aan Open Monumentendag 2020 en aan andere publieksevenementen is een pluspunt!
  • De subsidie bedraagt maximaal €8.000 per project.
  • Regulier onderhoud of werken door aannemers mogen niet met deze subsidie gefinancierd worden.

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 15 september 2019.