Sterven in stijl: funerair erfgoed in Vlaanderen

Nele Goeminne - 28/10/2020
Sterveninstijl_kaft

Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft een status quaestionis gepubliceerd over het onderzoek, de bescherming en het beheer van funerair erfgoed in Vlaanderen. In het rapport 'Sterven in stijl' brengt Joeri Mertens dit kwetsbare erfgoed onder de aandacht.

Begraafplaatsen zijn plekken met vele kwaliteiten. Het zijn niet enkel plaatsen van herdenking en gemeenschapsvorming, ze vertellen vaak ook iets over de stads- en dorpsontwikkeling en leveren waardevolle informatie over onze omgang met de dood. Ze spelen tot slot ook een belangrijke rol op het vlak van groen en duurzaamheid.

Ondanks al deze kwaliteiten worden graftekens en graven nog al te vaak geruimd zonder erfgoedreflex. Met het vervallen van de ooit eeuwigdurende concessies, die volgens de wet van 1971 omgezet werden in concessies van 50 jaar, dreigen opnieuw vele historisch en esthetisch waardevolle graftekens te verdwijnen. Daarnaast werken ook gebrekkige kennis, onvolledige bescherming, gebrekkig onderhoud, vandalisme, diefstal en een beperkt draagvlak voor beheer en behoud de verdwijning van vele graftekens in de hand.

Dankzij het rapport 'Sterven in stijl' beschikken we nu over een actuele status quaestionis van het funerair erfgoed in Vlaanderen. Je kunt het onderzoeksrapport integraal downloaden in het Open Archief van het agentschap Onroerend Erfgoed.

De rol van Monumentenwacht

Ook Monumentenwacht draagt zijn steentje bij aan het behoud en beheer van funerair erfgoed in Vlaanderen. Je kunt beroep doen op onze gespecialiseerde monumentenwachters voor een inspectie en toestandsrapportage van zowel de begraafplaats als geheel als van de individuele graftekens en -monumenten. Concrete aanbevelingen voor onderhoud, herstel en instandhouding helpen je op weg in het beheer van de begraafplaats. De informatie kan ook gebruikt worden om de inventarisfiches van de verplichte lijst van graftekens van lokaal historisch belang aan te vullen.