Provincie West-Vlaanderen houdt molenerfgoed in stand met molendraaipremie

28/04/2020

De West-Vlaamse provincieraad heeft vorige week het geactualiseerde reglement voor een molendraaipremie goedgekeurd. Het reglement dient om de instandhouding en de werking van de West-Vlaamse ambachtelijke molens te stimuleren.

Nieuw reglement

De belangrijkste verandering sinds het vorige reglement dat dateert uit 2001, is dat de premie wordt opgetrokken. Bovenop een forfaitair bedrag van 200 euro heeft de molenaar voortaan recht op 12,5 euro per 1.000 omwentelingen. Het maximumbedrag is vastgelegd op 1.250 euro zodat de molenaar zijn statuut als vrijwilliger kan behouden. Ook molenaarsverenigingen en gemeentebesturen die molenaars tewerkstellen kunnen hier een beroep op doen.

De premie wordt gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Zo moet een molen per jaar een aantal omwentelingen draaien. Voor een windmolen zijn dat 12.000 omwentelingen, voor watermolens 48.000. Dat komt overeen met ongeveer twaalf draaidagen. Het aantal omwentelingen wordt gemeten met een verzegelde toerenteller die de Provincie plaatst. De monumentenwachters controleren om de vijf jaar de molens en de tellerstand om te zien of de verzegeling niet verbroken is.

Stimulans en erkenning

Het nieuwe reglement is niet alleen een belangrijke stimulans en een erkenning voor de vrijwillige molenaars, maar het draagt ook bij tot de instandhouding van de vaak eeuwenoude molens. Voor een goed onderhoud van de actieve onderdelen moet een molen regelmatig draaien, anders is die ten dode opgeschreven. Momenteel zijn er nog een tachtigtal ambachtelijke molens in West-Vlaanderen waarvan er slechts een 25-tal een draaipremie aanvragen. Er is dus nog groeipotentieel. De meeste zijn aangesloten bij een systeem om te malen of te pletten, zoals graan.

Platform

De Provincie West-Vlaanderen heeft ook de ambitie om een platform te onwikkelen voor vrijwillige molenaars, in overleg met de vzw Molenforum, de vereniging waar de meeste West-Vlaamse molenaars bij aangesloten zijn. Deze geactualiseerde molendraaipremie is een goede gelegenheid om de molenaars samen te brengen. Tenslotte wenst de Provincie lokale besturen actief te betrekken in het molenbeleid omdat vele molens beheerd worden door gemeenten.

Aangezien West- en Oost-Vlaanderen de enige Provincies zijn die een molendraaipremie uitkeren, hebben ze beslist het reglement op elkaar af te stemmen en samen te actualiseren. Het nieuwe reglement treedt in voege op 1 januari 2021, gebaseerd op het aantal omwentelingen in 2020. De premie kan aangevraagd worden via de website.