Provincie Vlaams-Brabant vernieuwt subsidieregeling onroerend erfgoed

09/04/2019

De provincie Vlaams-Brabant stimuleert al jaren het preventieve beheer van waardevol beschermd en niet-beschermd patrimonium. Naast de inzet van expertise door onder meer Monumentenwacht zijn er voor de niet-beschermde eigendommen van openbare besturen ook financiële tegemoetkomingen. Sinds 1 april 2019 is de subsidieregeling uitgebreid en licht gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zetten we hieronder even op een rijtje:

 1. Het onroerend erfgoed waarvoor de ondersteuning bij het waarderen en beheer al van toepassing was (m.n. het bouwkundig erfgoed), wordt uitgebreid met archeologische zones en sites en de erbij horende cultuurlandschappen.
 2. Naast openbare besturen in de brede zin van het woord kunnen nu ook vzw’s een aanvraag indienen op voorwaarde dat het onroerend erfgoed als minstens 5 jaar in hun beheer is.
 3. De financiële ondersteuning bestaat concreet uit:
  1. Subsidies voor diensten door derden
  2. Subsidies voor werken door derden
  3. Betalen van de werkuren van de Monumentenploegen
  4. Betalen van de werkuren van de Monumentenploegen in uitvoering van een meerjarig onderhoudscontract
 4. De subsidie bedraagt nu 35% tot een maximum bedrag van 25.000 euro (= maximale subsidie van 8.750 euro); de werkuren van de monumentenploegen worden betaald tot max. 6.050 euro.

Belangrijk: enkel voor de werken en diensten die voorkomen in de aanbevelingen in de inspectierapporten van Monumentenwacht en die geadviseerd zijn door het Regionaal Landschap is er een tussenkomst mogelijk.

Meer weten? Je vindt alle informatie op www.vlaamsbrabant.be/erfgoedsubsidie.
In de loop van juni 2019 organiseert de provincie een reeks infosessies over het subsidiereglement. Bekijk het programma en schrijf je in via www.vlaamsbrabant.be.