Provincie Vlaams-Brabant steunt herbestemming landelijke kerken in Halle-Vilvoorde

12/03/2021

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt landelijke kerken die een herbestemming willen realiseren. Ze kunnen rekenen op een startbudget van 25.000 euro. Na een eerdere oproep voor kerken uit het arrondissement Leuven komen nu kerken uit het arrondissement Halle-Vilvoorde in aanmerking voor een begeleidingstraject. Bij de begeleiding van de projecten zal ook beroep gedaan worden op de expertise van de monumentenwachters bouwkunde en interieur.

“De tijd dat het halve dorp op zondag de hoogmis bijwoonde, ligt al een tijd achter ons”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. “Willen we de prachtige gebouwen vrijwaren voor toekomstige generaties, moet er actie ondernomen worden en moet er gekozen worden voor een andere invulling. Met dit project willen we zuurstof geven om nieuwe invullingen een kans te geven”.

De provincie Vlaams-Brabant zorgt voor begeleiding van enkele pop-up projecten door PARCUM, het expertisecentrum voor religieuze kunst, maar ook voor een startbudget. Dat kan opklimmen tot 25.000 euro per kerk. Als voorwaarde moet een projectgroep opgestart worden waarin alle belanghebbenden, van beheerder tot eigenaar, zetelen. Daarnaast kunnen één of meerdere herbestemmingen worden uitgetest in de vorm van een tijdelijke invulling. Dat kan gaan van een tentoonstellingsruimte, tot een tijdelijk café voor een evenement of een locatie voor een optreden.

Een projectdossier indienen kan tot en met 29 april 2021.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/kerkenoproep