Provincie Oost-Vlaanderen lanceert nieuwe prijs onroerend erfgoed

25/05/2020

De provincie Oost-Vlaanderen lanceert een nieuwe Onroerend Erfgoedprijs. 10.000 euro gaat naar een voorbeeldige realisatie of een bijzondere verdienste op vlak van onroerend erfgoed. In 2020 gaat de prijs naar een erfgoedgemeenschap. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 15 juli.

“We sluiten hiermee aan op de traditie die het provinciebestuur had met zijn Cultuurprijzen," zegt gedeputeerde Annemie Charlier. "Het uitreiken van een prijs laat toe om iemand een hart onder de riem te steken, maar tegelijk om goede voorbeelden meer te verspreiden. Vaak gebeurt de zorg voor ons erfgoed in de luwte, maar ze is onontbeerlijk en verdient meer zichtbaarheid.”

De nieuwe onroerend erfgoedprijs kent een cyclus van drie jaar: het eerste jaar is het de beurt aan erfgoedgemeenschappen, het tweede jaar aan erfgoedlandschappen en het derde jaar aan herbestemming. In 2020 gaat de prijs dus naar een 'erfgoedgemeenschap', een groep(je) mensen dat zich verzamelt rond een bepaald monument. Het kan bijvoorbeeld gaan om buurtbewoners die de kapellen in hun buurt onderhouden, start-ups die een oude fabriek een tweede leven geven, mensen die zich inzetten om grafmonumenten te bewaren, leerkrachten die telkens rond het onroerend erfgoed in de buurt van hun school aan de slag gaan, ...

“Erfgoed kan niet zonder mensen, het zijn mensen die het opmerken, onderhouden, openstellen. Heel vaak zijn het mensen die dat engagement op vrijwillige basis opnemen of in de marge van hun hoofdtaak. Om dit in de schijnwerpers te plaatsen, willen we met onze nieuwe provinciale onroerend erfgoedprijs in 2020 inzetten op erfgoedgemeenschappen,” aldus Charlier.