Provincie Limburg breidt ondersteuning voor klein historisch erfgoed uit

20/05/2019

De Provincie Limburg heeft het subsidiereglement voor het onderhoud en de instandhouding van waardevol, niet-beschermd klein historisch erfgoed uitgebreid. Vanaf nu komen alle types klein historisch erfgoed in aanmerking voor de subsidie, op voorwaarde dat ze op een publiek toegankelijke plaats liggen. Bijvoorbeeld seinhuisjes en wachthuisjes bij stations, bruggetjes en sluisjes bij beken en molens, gedenktekens, oorlogsmonumenten of standbeelden maken nu ook aanspraak op ondersteuning via dit reglement. Ook werd de aanvraagprocedure vereenvoudigd.

Voor het overige blijven alle voorwaarden voor een aanvraag dezelfde.

  • Er moet een verslag van Monumentenwacht Limburg zijn dat niet ouder is dan drie jaar.
  • Het klein historisch erfgoed mag niet wettelijk beschermd zijn.
  • Het klein historisch erfgoed moet opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris van het onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid
    OF het moet na het indienen van de subsidieaanvraag erkend worden door de Limburgse Commissie Onroerend Erfgoed.

Je kunt aanspraak maken op een subsidie van maximum 60 % van de subsidieerbare kosten met een maximale subsidie van 12.000 euro.

Praktisch

Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. Je vindt alle info over de subsidies op www.pcce.be/erfgoedsubsidie_kleinhistorischerfgoed. Wil je een aanvraag indienen, neem dan contact op met Monumentenwacht Limburg via mowa@limburg.be of 011/23.75.91.