Nieuwe brochure over het onderhoud van glas-in-loodramen

27/01/2021

Monumentenwacht heeft een nieuwe brochure gepubliceerd over het onderhoud van glas-in-loodramen. Het doel van deze brochure is tweeledig. Enerzijds is het een handleiding voor eigenaars/beheerders om hun glas-in-loodramen zelf goed te beheren. Anderzijds wil Monumentenwacht een algemene bewustwording creëren voor de waarde van historische beglazing. Glas-in-loodramen, gebrandschilderd of niet, zijn kwetsbaar. Onwetendheid of onderwaardering leidt al te vaak tot foute herstellingen, schade of vernieling.

Glas-in-loodramen zijn uniek historisch en hedendaags erfgoed. Naast hun artistieke waarde hebben ze een essentiële praktische functie in gebouwen. Als we niet adequaat omgaan met dit kwetsbare erfgoed, kan het beschadigd raken of zelfs verdwijnen. De basisprincipes van Monumentenwacht kunnen dat grotendeels verhelpen: tijdig onderhoud, grondige inspecties, monitoring en opvolging, en snel ingrijpen voordat de schade te ver om zich heen grijpt.

Goed onderhoud van zowel het glas in lood als het schrijnwerk garandeert dat het raam als wind- en waterdichting zijn functie perfect behoudt. Het plaatsen van beschermglas is een belangrijke ingreep om het glas-in-lood efficiënt te behoeden voor verval. Door geringe, beginnende schade te detecteren en te herstellen, is de kans groot dat vervolgschade en verlies van materiaal te voorkomen zijn of beperkt blijven. De complexiteit van glas-in-loodramen maakt dat we hun herstelling best aan specialisten overlaten. Dit neemt echter helemaal niet weg dat de eigenaar/beheerder een cruciale taak heeft om schade te voorkomen en om het glas-in-lood, het monumentale raamwerk en het schrijnwerk op gezette tijden te controleren.

Alle leden van Monumentenwacht ontvangen een gratis exemplaar van de nieuwe brochure.
Je kunt de brochure ook bestellen voor 4 euro. De digitale versie is gratis te downloaden.