Natuurpunt en Monumentenwacht gaan nauwer samenwerken

27/09/2021
Foto: Stefan Versweyveld

In Vlaanderen - waar bijna elke vierkante meter door de mens is vormgegeven - zijn natuur, erfgoed en cultuurgeschiedenis onlosmakelijk met elkaar verbonden. Omdat natuur- en erfgoedbeheer hand in hand gaan, gaan Natuurpunt en Monumentenwacht nauwer samenwerken. Vandaag ondertekenden ze de samenwerkingsovereenkomst in het prachtige domein Zevenbergen in Ranst.

In veel natuurgebieden tref je waardevol erfgoed aan: oude forten, schuren, wind- en watermolens en veldkapellen, maar ook grenspalen, schansen, bunkers, monumentale bomen en zelfs archeologische sites uit de Romeinse periode. Voor het optimaal behoud van dat erfgoed gaat Natuurpunt nauwer samenwerken met Monumentenwacht Vlaanderen die daarvoor alle expertise in huis heeft. Natuurpunt zal op haar beurt kennis delen over groen erfgoed en natuurbeheer.

Plechtig moment aan een natuurmonument

Geen betere plek om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen dan het domein Zevenbergen Ranst. De monumentale toegangspoort in rococostijl staat er te pronken in het Zevenbergenbos. Samen met de brug vormt ze een opmerkelijk stukje erfgoed dat in 2018 en 2019 volledig gerenoveerd werd door Natuurpunt in samenwerking met Erfgoed Voorkempen en Regionaal Landschap de Voorkempen, op basis van een inspectieverslag van Monumentenwacht.

Na een bezoek aan de historische toegangspoort werd de overeenkomst plechtig ondertekend in het salon van het kasteel door Walter Rycquart, algemeen directeur van Natuurpunt, en Luk Lemmens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en voorzitter van Monumentenwacht Vlaanderen. Walter Rycquart: “Al van bij de oprichting van de eerste natuurgebieden in 1953 is erfgoed beschermen een kerntaak van Natuurpunt. Veel natuurwaarden zijn verweven met oude, typisch Vlaamse cultuurlandschappen en een rijke archeologische geschiedenis. Dat moeten we koesteren. Monumentenwacht kan ons daarin uitstekend ondersteunen.”

Met de nieuwe overeenkomst streven Natuurpunt en Monumentenwacht naar efficiënte samenwerking en wederzijdse kennisdeling en capaciteitsopbouw. Waar mogelijk gaan ze elkaar versterken in de organisatie van activiteiten.

Luk Lemmens: “Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst doen we aan een kruisbestuiving van expertise en doorbreken we muurtjes. Erfgoed, natuur, recreatie, landbouw, … zijn geen op zichzelf staande doelstellingen bij het beheer van bijvoorbeeld beschermde landschappen. Het is belangrijk dat er bruggen geslagen worden om tot degelijke beheersplannen te komen waarbij we elk vanuit de eigen expertise werken aan een integrale aanpak van het behoud en beheer van erfgoed en natuur. En dit in heel Vlaanderen. Het domein Zevenbergen, met aandacht voor erfgoedelementen én natuur, is daarbij alvast een goed voorbeeld van hoe erfgoed- en natuurwaarden harmonieus samengaan. Dit willen we overal in Vlaanderen bereiken.”