Monumentenwacht Antwerpen zorgt voor 3.000 objecten

22/10/2022

Onlangs mocht Monumentenwacht Antwerpen zijn drieduizendste object verwelkomen. Dat werd gisteren gevierd op domein De Paey in Turnhout.

Monumentenwacht Antwerpen bestaat dit jaar 30 jaar. Het team heeft een eenvoudige en duidelijke opdracht: zorgen voor ons waardevolle erfgoed door het onderhoud ervan te stimuleren. Iets waar de eigenaars en beheerders zich ook met hart en ziel voor inzetten.

Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed en voorzitter van de koepelorganisatie Monumentenwacht Vlaanderen vzw: “Verleden week nog hebben we op een speciale ledendag de abonnees van het eerste uur, die zelf al 30 jaar lid zijn van Monumentenwacht, in de bloemetjes gezet. Zij krijgen allemaal een jubileumplaatje. We startten bescheiden, met twee wachters en een portefeuille van zo’n zestig objecten. Inmiddels is het team uitgegroeid tot 12 wachters, vrouwen en mannen. We mochten in dit feestjaar het drieduizendste object verwelkomen bij Monumentenwacht Antwerpen: domein De Paey. Dat betekent dat elk jaar gemiddeld honderd erfgoedobjecten groot en klein hun weg naar Monumentenwacht hebben gevonden.”

Deze mijlpaal is bescheiden gevierd op vrijdag 21 oktober op domein De Paey. Domein De Paey (Kastelein 86, 2300 Turnhout) is het voormalige buitengoed van P.J. Brepols. Het indrukwekkende negentiende-eeuwse landhuis werd helaas op het einde van WO II volledig verwoest. Maar het park, in 1862 heraangelegd door landschapsschilder Jacques Rosseels, en verschillende bijgebouwen zoals een jachtpaviljoentje, een hoeve en een kapel, bleven bewaard.

De Paey05

Foto: Stefan Dewickere