Leden Monumentenwacht zeer tevreden: dienstverlening scoort gemiddeld 9,1 op 10!

13/02/2023

Sinds september 2021 monitort Monumentenwacht systematisch de tevredenheid van haar leden. Dit gebeurt aan de hand van een korte bevraging die na iedere dienstverlening wordt uitgestuurd. In 2022 kreeg onze dienstverlening een gemiddelde tevredenheidsscore van 9,1 op 10!

Tevredenheid22 score4

De tevredenheid over de dienstverlening van Monumentenwacht wordt gemeten aan de hand van zes aspecten: de aanspreekbaarheid, bekwaamheid en objectiviteit van de medewerkers, de duidelijkheid bij het verlenen van de dienst (vb. het gebruik van vaktermen), de laagdrempeligheid van de dienst en de wachttijd voor het verlenen van de dienst. Op al deze aspecten gaven onze leden in 2022 een gemiddelde score tussen 8,8 en 9,3. De drie aspecten die het hoogst scoorden, waren de bekwaamheid, de aanspreekbaarheid en de objectiviteit van de medewerkers.

Tevredenheid22 quotes2

Enkele reacties van de respondenten illustreren de grote tevredenheid van de leden van Monumentenwacht.

De respondenten kunnen ook aangeven op welke dienstverleningen van Monumentenwacht ze de komende vijf jaar wellicht een beroep zullen doen. Ze krijgen de mogelijkheid om meerdere opties uit de lijst aan te duiden. De populairste dienst waren de inspecties, gevolgd door bijkomende nazorg (zoals een toelichting van adviezen opgenomen in de inspectierapporten) en werken (zoals noodherstellingen of beperkte herstelwerken op moeilijk bereikbare plaatsen).

In 2022 werd de tevredenheidsbevraging door 260 leden ingevuld. De beoordeelde dienstverleningen betroffen 84% inspecties, 7% werken zoals noodherstellingen, en 3% monitoring en metingen. De meest gevraagde inspecties bij de respondenten van de bevraging waren bouwkundige inspecties (82%), gevolgd door interieurinspecties (10%) en moleninspecties (5%).

Word ook lid van Monumentenwacht!

Alle eigenaars en beheerders van historisch erfgoed kunnen zich aansluiten bij Monumentenwacht.
Als lid kan je beroep doen op onze dienstverlening aan zeer voordelige tarieven.

Foto: Provincie Oost-Vlaanderen