De Kapellekesgangers geven kapellen duurzame toekomst

01/07/2019
Scheldedurme

Vandaag inspecteerde Monumentenwacht Oost-Vlaanderen de Heilige Annakapel in Wetteren-Ten-Ede. Deze inspectie vormde meteen ook de aftrap voor het nieuwe project 'De Kapellekensgangers', een initiatief van de IOED Schelde-Durme.

Wat moet je doen als je een kapel hebt, maar geen tijd of middelen om ze te onderhouden? Met die vraag kwamen Tom en Nick De Winter, eigenaars van de Sint-Annakapel in Wetteren-Ten-Ede, bij de IOED Schelde-Durme terecht. Zij zijn lang niet alleen met die vraag. Kort voordien klopte ook Martine Roels aan bij de regionale erfgoeddienst voor het onderhoud van de Onze-Lieve-Vrouw van Banneuxkapel in Zele.

Daarom lanceert de erfgoeddienst nu het project ‘De Kapellekesgangers’. Het project wil eigenaars helpen om budgetten, vrijwilligers en expertise te vinden om het voortbestaan van hun klein historisch erfgoed te garanderen. "Enerzijds willen we de kapeleigenaars helpen om financieringsbronnen te vinden, anderzijds zoeken we samen naar nieuwe vrijwilligers die de kapel in de toekomst mee willen onderhouden," zegt Jan De Graef, voorzitter van de IOED Schelde-Durme. “Maar dat is nog niet alles. Samen met de eigenaars willen we ook informatie verzamelen over de kapellen: hoe werden ze vroeger gebruikt."

Kapelinspectie_wetteren3

"Onze dienst koestert dit klein waardevol erfgoed," vult erfgoedcoördinator Steffi Coppens aan. "Nog niet zo heel lang geleden stonden kapellen centraal tijdens processies of in tijden van nood, maar sinds ze hun oorspronkelijke functie verloren, staan ze er vaak verwaarloosd bij. De teloorgang wenkt om de hoek nu veel kapeleigenaars niet weten waar ze de tijd en middelen moeten halen om hun kapel te onderhouden. Dat willen we voorkomen."

Een samenwerking met Monumentenwacht ligt dan uiteraard voor de hand. De uitgebreide inspectierapporten geven aan welke werken op korte en welke op lange termijn nodig zijn. Hiermee kan de eigenaar aan de slag om middelen te zoeken. Monumentenwacht adviseert graag mee hoe dit kan gebeuren, en verwijst eventueel door naar andere instrumenten van de provincie. Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed: “Er zijn onder meer subsidies ter beschikking voor werkzaamheden aan niet-beschermd klein historisch erfgoed. Dit alles vanuit de overtuiging dat regelmatig onderhoud op termijn grote en dure restauraties helpt vermijden.”

Bron en foto: provincie Oost-Vlaanderen