In de kijker: Monumentenwacht Interieur

28/05/2021

Monumentenwacht bestaat dit jaar 30 jaar en sinds 1997 zetten de vijf provinciale monumentenwachtdiensten zich ook in voor het behoud van het historisch interieur. Het onderhoud van waardevolle interieurs en hun inboedel is niet altijd eenvoudig en het maken van de juiste keuzes is daarom essentieel. De monumentenwachters interieur zijn voor de abonnees het eerste aanspreekpunt en de vraagbaken voor de dagelijkse zorg van hun erfgoed. Ze geven advies over alle nagelvaste en roerende elementen van het historisch interieur.

Ondertussen zijn er 14 interieurwachters actief in de vijf provincies. Over de provinciegrenzen heen is hun expertise zeer divers. De nauwe samenwerking tussen de verschillende provinciale diensten zorgt dat deze expertise binnen het volledige team van interieurwachters wordt gedeeld en zo over heel Vlaanderen wordt ingezet.

Na bijna 25 jaar is de kennis over het behoud en beheer van waardevolle interieurs die binnen Monumentenwacht is opgebouwd uitgegroeid tot een specialisme op zich: een expertise in de preventieve conservering. De interieurwachters zijn specialist in de integrale benadering van het interieur, de preventieve zorg, en de strategieën om schade te voorkomen. Het zijn dus bij uitstek generalisten, thuis in alle disciplines, materialen en technieken: van zilverwerk tot behangpapier, van muurschilderingen tot vloertapijten en van boeken tot standbeelden.

Daarnaast hebben ze inzicht in alle belangrijke schademechanismen: lichtschade, klimaatschade, schade door biologische factoren, verontreiniging, mechanische schade, diefstal en vandalisme, water, brand en verwaarlozing. Tijdens een inspectie worden vaak honderden interieurelementen geïnspecteerd. In de rapporten worden hierover duidelijke adviezen geformuleerd. Het gaat dan over diverse vormen van 'housekeeping', gaande van poetsen en inpakken, het aanpassen van de bewaaromstandigheden, het verbeteren van opberging en verpakking, … Als conservatie of restauratie nodig is, wordt steevast doorverwezen naar een specialist, veelal een restaurator-conservator in een specifieke discipline.

In het kader van 30 jaar Monumentenwacht zal de werking van Monumentenwacht Interieur in de kijker gezet worden. We laten de komende maanden de interieurwachters aan het woord en geven zo een boeiende en unieke inkijk in de werking van Monumentenwacht Interieur in de vijf provincies.