Het onderhoud van forten: leermoment op 12 september in Wommelgem

24/07/2019

Op donderdag 12 september vindt in Fort 2 in Wommelgem een leermoment plaats over het onderhoud van militaire architectuur. Deze namiddag richt zich op eigenaars en beheerders van (bakstenen) forten en versterkingen uit de 19de-20ste eeuw. Het leermoment is een initiatief van de provincie Antwerpen, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen.

Programma:

13-14u: Lezingen over:

 • algemene principes rond het goed onderhoud van forten: kennis terrein, erfgoed en natuurwaarden, …
 • voorkomen beter dan genezen: het belang van onderhoud in functie van het voorkomen van schade en dus kosten
 • good practices

14-16u: terreinbezoek hoofdfront en reduit van Fort 2

Volgende onderwerpen zullen aan bod komen tijdens de lezingen en het terreinbezoek:

 • herkennen historische waardevolle elementen
 • bereikbaarheid en toegankelijkheid: veiligheid, sleutelplan en basisverlichting (nutsvoorzieningen), brandbeveiliging en preventie, verwarming en verluchting + publieke ontsluiting: goede afspraken gebruikers
 • muurbekroningen vrij houden van begroeïng
 • waterafvoersysteem toegankelijk maken: is het er? toegankelijk? onderhouden?
 • landschappelijke elementen: loopgraven ea., onderhoud oevers en natte grachten
 • duurzaamheid: gebruik en herbestemming,
 • aanwezige expertise binnen gemeenten benutten: bvb rioolrat, groendienst
 • vergunningen
 • zichtbaarheid erfgoed behouden: bij kappen bomen: erosie!, geen zware machines, klimop
 • vandalisme: natuurlijke barrieres
 • inventarisatie/beheerplan

Wie interesse heeft om deel te nemen aan deze namiddag, kan zich inschrijven via dit formulier.

Meer informatie krijg je via joachim.piens@provincieantwerpen.be.