Het glasraam uit zijn lood geslagen? Uitdagingen voor een eeuwenoud kunstambacht

Madeleine Manderyck - 29/10/2022

Op 10 september stelde Monumentenwacht haar nieuwste onderhoudsbrochure over glas-in-lood feestelijk voor in Atelier Mestdagh in Merelbeke. Tijdens dit exclusieve ledenbezoek aan het glasatelier gaf Madeleine Manderyck, voorzitter van het Belgisch Comité Corpus Vitrearum, een gesmaakte lezing over de geschiedenis van de glazenierskunst en de uitdagingen waarmee dit ambacht vandaag geconfronteerd wordt. De integrale tekst van deze lezing is nu beschikbaar.

"Het glasraam is vandaag niet 'uit zijn lood geslagen', maar het is wel zaak om de vinger aan de pols te houden," concludeerde Manderyck in haar lezing. "Het blijft noodzakelijk om de waarde van het historische glasramenpatrimonium onder de aandacht te brengen en anderzijds ook om de hedendaagse mogelijkheden van de monumentale glaskunst in de belangstelling te houden."

"Publicaties als deze van Monumentenwacht zijn dus meer dan welkom," aldus Manderyck. "De brochure draagt in de eerste plaats bij tot het beter behoud van het historische erfgoed maar inspireert hopelijk ook besturen en particulieren om door nieuwe opdrachten het eeuwenoude ambacht verder te zetten en door vernieuwing het glasraam niet 'uit zijn lood te laten slaan'."