Gastcollege in het museum: studenten Universiteit Antwerpen krijgen les van monumentenwachters

12/12/2023

Vandaag trokken twee interieurwachters van de provincie Antwerpen naar het Museum Plantin-Moretus. Daar gaven zij een halve dag les aan 30 studenten van de Universiteit Antwerpen uit de richting ‘conservatie en restauratie’. De monumentenwachters deelden hun bevindingen uit de interieurinspectie uitgevoerd in 2022 samen met hun adviezen en onderhoudstips.

In het gastcollege legden de monumentenwachters uit hoe ze precies te werk gaan. Aan de hand van de tien schadefactoren, onder andere water, licht en vervuiling, lieten ze de studenten zien hoe schadefenomenen in historische interieurs ontstaan. En hoe die schade voorkomen kan worden door regelmatige controle of kleine aanpassingen in het onderhoud. Na het theoretische gedeelte leidden de Monumentenwachters de studenten rond in het museum. Daar lichtten ze de adviezen van het inspectierapport toe per locatie in het museum.

Luk Lemmens, gedeputeerde voor Onroerend Erfgoed juicht de samenwerking toe: “Het doet mij genoegen om deze mooie samenwerking te zien tussen Monumentenwacht Antwerpen en Universiteit Antwerpen in het Museum Plantin-Moretus. Door deze kennisoverdracht worden toekomstige erfgoedzorgers bewust gemaakt van de veel voorkomende problemen die door de nodige opmerkzaamheid vermeden kunnen worden.”