Depotkerken in Vlaanderen: studiedag op 5 oktober

09/09/2021
Foto: Erfgoedcel Brugge

Op dinsdag 5 oktober zal PARCUM tijdens een studiedag in Antwerpen de resultaten voorstellen van een recent onderzoeksproject over depotkerken in Vlaanderen. Het project, waarbij ook Monumentenwacht betrokken was, bracht de mogelijkheden en richtlijnen in kaart voor het inrichten van erfgoeddepots in parochiekerken.

Zijn depotkerken de oplossing voor de bewaring van religieus erfgoed? De parochiekerk, haar erfgoedobjecten en de omringende gebruiken zijn sterk met elkaar verweven. Maar wat doe je als de kerk haar deuren moet sluiten, of de lokale bewaaromstandigheden de objecten in gevaar dreigen te brengen? Kunnen (andere) parochiekerken voor een oplossing zorgen? Welke zijn de uitdagingen en kansen bij het inrichten van een erfgoeddepot in een kerkgebouw?

PARCUM ging het voorbije jaar in gesprek met erfgoedexperts en belanghebbenden. Vijf pilootcases werden van nabij opgevolgd, om vanuit de praktijk werk te maken van een visie en richtlijnen over de bewaring van religieus erfgoed in erfgoeddepots in kerkgebouwen.

Tijdens de studiedag op 5 oktober worden de onderzoeksresultaten toegelicht. Daarnaast bespreekt één van de trekkers van de Brugse pilootcase ervaring en inzichten. In het panelgesprek wordt ten slotte stilgestaan bij de meest toegankelijke en budgetvriendelijke basismaatregelen en de rol die de erfgoedpartners kunnen opnemen in een gemeenschappelijk streven naar een duurzame, verantwoorde bewaring van de religieuze materiële cultuur.