Dag van de Dakgoot

María Hernández & Manoëlle Verbeeck - 27/11/2020
Dagvandedakgoot1

In Groot-Brittannië organiseert de 'Society for the Protection of Ancient Buildings' (SPAB) deze week zijn jaarlijkse campagne rond het preventief onderhoud van gebouwen. Met de ‘National Maintenance Week 2020’ wil men eigenaars en beheerders bewust maken van de voordelen die preventief onderhoud heeft voor het gebouw zelf, hun budget en het milieu.

Door het uitroepen van vrijdag 27 november tot ‘National Gutters Day’ wordt binnen deze themaweek ook speciale aandacht besteed aan het periodieke onderhoud van dakgoten.

Monumentenwacht sluit zich graag aan bij dit inspirerende initiatief. We roepen ook in Vlaanderen alle eigenaars en beheerders van onroerend erfgoed op om de tijd
te nemen voor het controleren en onderhouden van hun regenwaterafvoersystemen. Hieronder vind je alvast heel wat tips & tricks om zelf aan de slag te gaan!

Waarom is het belangrijk?

Het regenwaterafvoersysteem vormt samen met het dak een paraplu dat het gebouw droog moet houden. Regelmatige controle en onderhoud moeten ervoor zorgen dat goten en afvoeren het water vlot en probleemloos wegvoert van het gebouw. Frequente reiniging van de dakgoten voorkomt verstoppingen en lekken, tegelijkertijd kunnen mogelijke gebreken blootgesteld worden. In combinatie met een tijdig herstel van vastgestelde gebreken, resulteert dit in een langere levensduur van het volledige systeem en een betere bescherming van het gebouw.

Meestal zijn twee reinigingsbeurten per jaar nodig, een na de lente en een in de herfst. Frequentere reiniging wordt sterk aanbevolen in boomrijke omgevingen, na een storm, bij duivenoverlast, ...

Wat kan u zelf doen?

Dagvandedakgoot3

Goed bereikbare dakgoten (en platte daken) kunnen door de eigenaar/beheerder zelf gecontroleerd en gereinigd worden. Probeer zo veilig mogelijk te werken door te hoge plaatsen te vermijden en geen ladders te gebruiken als u alleen bent.

 • Ruim alle vuil, bladeren, slib, duivenmest en vreemde voorwerpen van platte daken, dakgoten, vergaarbakken en afvoerkanalen. Het gebruik van bladvangers in tapgaten helpt het meeste vuil tegenhouden, maar deze eisen ook regelmatige reiniging en onderhoud. Leg geen kabels of andere objecten in de goten die vervuiling vasthouden en een vlotte afvoer verhinderen.
 • Door vuilophoping blijven dakgoten langer vochtig. Dat kan het metaal sneller doen corroderen, eventueel versterkt door agressieve deeltjes in het vuil. Daarnaast is duivenmest corrosief en veroorzaakt een snellere verwering van het metaal.
 • De onderkant van hoge, moeilijk bereikbare dakgoten kan vanop de grond gecontroleerd worden met behulp van een verrekijker. Afbladderend schilderwerk aan de gootconstructie of mosvorming op het muurwerk ter hoogte van goten of afvoerpijpen kunnen wijzen op lekkages.
 • Let op voor overlopende goten, vochtkringen op de stoep of opgespatte aarde tegen de plinten. Dit kan eveneens duiden op problemen aan het regenwaterafvoersysteem.
Dagvandedakgoot5
 • Controleer de afvoerpijpen op verstoppingen. Deze zijn meestal te herkennen door langslopend water na een zware regenval en bij donker gekleurd metselwerk bij droog weer.Spoor mogelijke barsten of scheuren na in afvoer- en standpijpen. In oud gietijzer en aluminium worden ze minder snel opgemerkt. Om de achterkant beter te inspecteren, kan een handspiegel worden gebruikt.
 • Bekijk de bevestiging van afvoerpijpen en hanggoten: indien nodig zet losse bevestigingen opnieuw vast en plaats nieuwe beugels waar deze ontbreken.
 • Controleer de afvoerputjes op maaiveldhoogte op verstopping en vervuiling zoals bladeren, takken of andere voorwerpen. Maak ze proper indien nodig.
 • Verwijder beplanting die schade kan veroorzaken.Klimplanten die tegen de gevel groeien dienen regelmatig te worden gesnoeid tot een halve meter onder de goten of rond de afvoerpijpen, zodat ze niet in de goten groeien of de afvoerpijpen afknellen. Mossen op bovenliggende daken kunnen de goot vervuilen en kunnen indien gewenst preventief worden verwijderd. Doe dit manueel of kies de te gebruiken producten zorgvuldig uit. Verschillende antimosmiddelen bevatten koperzouten die zinken goten kunnen aantasten.

Opgelet! Vezelcementleien of golfplaten kunnen asbest bevatten. In dat geval is het verboden de daken te ontmossen of te reinigen omdat daarbij schadelijke asbestvezels kunnen vrijkomen. Neem voldoende voorzorgen bij het reinigen van goten onder asbesthoudende daken.

Wanneer schakelt u hulp in?

Dagvandedakgoot4
 • Wanneer dakgoten (of platte daken) moeilijk bereikbaar zijn of indien u twijfelt om deze te betreden. Voor meer informatie zie onze brochure ‘Veiligheid en toegankelijkheid van zolders, kapruimtes, daken en goten’.
 • Als u de aanwezigheid van asbesthoudende materialen aan daken vermoedt. Meer informatie op: https://www.vlaanderen.be/asbest-in-en-rond-de-woning.
 • Aangezien het reinigen frequent herhaald moet worden, is het praktisch om hiervoor een onderhoudscontract af te sluiten bij een dakwerker. Voor het reinigen van dakgoten kan u veelal ook terecht bij maatwerkbedrijven (sociale tewerkstellingsprojecten). Ze hebben meestal het nodige beveiligingsmateriaal en voeren deze werken uit aan gunstige tarieven.
 • Bij vragen over - tijdens een controle en reinigingsbeurt - opgemerkte gebreken, neemt u contact op met uw bouwkundige monumentenwachter.
 • Voor het herstel van schade/gebreken aan het regenwaterafvoersysteem of de daken van uw gebouw. Afhankelijk van de omvang en de complexiteit kunnen de werken worden uitgevoerd door een ervaren klusser of een dakwerker.