WTA-studiedag: brandveiligheid in historische gebouwen

05/02/2020

Op vrijdag 2 oktober organiseert WTA Nederland-Vlaanderen een studiedag over brandveiligheid in historische gebouwen. De studiedag vindt plaats in het Predikherenklooster in Mechelen.

De dramatische brand in de Notre-Dame in Parijs toont het grote belang van brandveiligheid in historische monumenten aan. Zowel goede preventieve beveiligingsmaatregelen als adequate blusprocedures en interventieplannen zijn onontbeerlijk voor het historisch erfgoed. Tijdens het WTA-symposium wordt brandveiligheid in historische gebouwen in al zijn facetten belicht.

Er wordt nagegaan welke lessen kunnen getrokken worden uit de ramp in de Notre Dame. De problematiek wordt ook vanuit een theoretisch standpunt benaderd. Hierbij wordt nagegaan of en hoe de huidige normen kunnen toegepast worden bij historisch erfgoed. Verder zullen er bijdragen zijn die de aanpak van de overheid en de visie van de brandweer weergeven.

Er wordt ook aandacht besteed aan de gebruikers van het gebouw en welke maatregelen kunnen genomen worden ter vrijwaring van het gebouw zelf en de aanwezige kunstschatten. Tot slot worden enkele cases van brandschade en de heropbouw na brand besproken.