Bevraging: hoe gaan de leden van Monumentenwacht om met hun interieur?

09/04/2024

Leden van Monumentenwacht zijn ongetwijfeld vertrouwd met onze bouwkundige inspecties. Maar wist je dat Monumentenwacht ook veel belang hecht aan historisch waardevolle interieurs en interieurelementen? Om onze werking nog te kunnen verbeteren, stuurden we deze week een online bevraging over het thema ‘interieur’ naar al onze leden.

Hoe gaan eigenaars en beheerders om met hun interieur? Wat doen ze om bepaalde risico’s voor hun interieur te voorkomen? En welke rol kan Monumentenwacht hierbij spelen? Via de bevraging willen we onder meer zicht krijgen op de houding van onze leden met betrekking tot klimaat, brand, biologische aantastingen, diefstal en vandalisme, en calamiteiten.

De uitnodiging om de bevraging in te vullen, werd via e-mail verstuurd aan alle aangesloten leden van Monumentenwacht. Heb je deze toch niet ontvangen? Check dan zeker even je spam-folder!