Historische zolders - Een kraamkliniek voor vleermuizen

17/06/2023

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) lanceerde onlangs een campagne rond vleermuizen. Eigenaars van historische zolders worden geïnformeerd over de maatregelen die ze kunnen nemen om deze zolders vleermuisvriendelijk te maken. In een interessant filmpje wordt aan de hand van voorbeelden uitgelegd wat men kan doen voor deze en andere beschermde diersoorten.

Verschillende vleermuissoorten doorstaan barre tijden in Vlaanderen. Door het verdwijnen van hun natuurlijke verblijfplaatsen en jachtgebieden krijgen ze het moeilijk. Vooral soorten die nood hebben aan grote, open zolders hebben het moeilijk. Zolders van oude gebouwen zoals kerken, abdijen en kastelen, zijn een geliefde (zomer)verblijfplaats van vleermuizen. Ze hebben veel meer invliegmogelijkheden en meer spleten om in weg te kruipen dan zolders van moderne woningen. Bovendien bieden ze meer mogelijkheden voor temperatuurregulatie dan kleine ruimtes.

Maar meer en meer zolders krijgen een nieuwe bestemming of worden hermetisch afgesloten. Bij restauratie wordt het houtgebinte behandeld met giftige producten of worden vleermuiskolonies onwetend verstoord. Dat dit anders kan, zie je in onderstaand filmpje, waarin verschillende (erfgoed)partners van ANB uitleggen hoe ze rekening houden met vleermuizen.

Samenwerking loont

Bij het beschermen en geschikt houden van zo’n historische zolder voor vleermuizen, zijn al snel heel wat partners betrokken: vaak zijn het bijvoorbeeld monumentenwachters die de aanwezigheid van vleermuizen vaststellen. In een bijdrage op de website van Natuurpunt gaat collega Patrick Declercq in op de rol die Monumentenwacht hierbij kan spelen.

Foto boven: gewone dwergvleermuis (© Regionaal Landschap Houtland | Bram Conings)