32 miljoen euro voor monumenten met economische of maatschappelijke invulling

31/05/2021

Vlaams minister Matthias Diependaele kondigde gisteren een extra investering van 32 miljoen euro aan, waarmee 66 investeringsprojecten voor onroerend erfgoed op korte termijn kunnen starten. Het gaat in de eerste plaats om monumenten die een economische of maatschappelijke invulling krijgen. Om de aankondiging in de kijker te zetten, daalde minister Diependaele onder begeleiding van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen af van de gevel van de Oude Abdij in Drongen.

“Vlaanderen zal de komende jaren met het relanceplan Vlaamse Veerkracht 4,3 miljard euro investeren om ons economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen na de coronacrisis. Onroerend erfgoed moet haar steentje hiertoe bijdragen”, laat Diependaele weten. “Ik ben heel blij dat we vandaag 32 miljoen euro rechtstreeks in de zorg voor ons onroerend erfgoed kunnen injecteren. Dat draagt in de eerste plaats bij tot werkgelegenheid in de bouw- en restauratiesector. Maar door ons patrimonium te gebruiken voor bijvoorbeeld onderwijs, bedrijven of toerisme levert deze investering op termijn ook een economische meerwaarde op. We maken van Vlaanderen een aantrekkelijke plek om in te wonen, te ondernemen, te bezoeken en te genieten.

In het kader van het relanceproject is onder meer gekozen voor projecten die bijdragen tot de groene transitie omdat ze inzetten op een duurzaam hergebruik van erfgoedsites. Voor de toeristische sector vinden we in de lijst onder meer het kasteel van Male in Brugge terug, dit monument wordt gerestaureerd en herbestemd tot hotel. In Laarne zal een oude pastorij na de restauratie dienst doen als een B&B. Maar de relancemiddelen worden ook ingezet om beschermde panden om te vormen tot kantoren of handelszaken, zoals in de abdij van Tongerlo waar de middelen zullen gebruikt worden voor de creatie van kantoren. In Antwerpen wordt het Huis Den Reegenboghe, waarin een handelspand gevestigd is, nieuw leven ingeblazen.

Ook is er een premie voorzien voor de interieurrestauratie van de turn- en feestzaal Middelbare Scholen in Dendermonde. In Arendonk wordt dan weer het sociale huisvestingproject in het Agnetenklooster afgewerkt, en in Zedelgem wordt het kasteeldomein van Loppem verder gerestaureerd. Dankzij het relanceplan kunnen ook 21 dossiers van KMO’s rekenen op financiële steun. Het gaat over restauratieprojecten met betrekking tot molens, orgels, glas-in-lood, ...