Houtborende insecten

Heiligkruis3

Houten structurele bouwelementen, zoals kapconstructies op zolder, vertonen vaak schade door houtborende insecten. Het aantreffen van schade door houtborende insecten betekent echter niet onmiddellijk dat je moet bestrijden. Eerst ga je na of de aantasting nog actief is via eenvoudige detectietechnieken en monitoring. En ook al wordt er een actieve aantasting aangetroffen, dan nog is het niet steeds noodzakelijk om te bestrijden. Integendeel, het bestrijden van houtborende insecten is pas de laatste stap na een hele reeks maatregelen. Een aantasting kan bijvoorbeeld ook gereduceerd of onder controle gehouden worden met bijkomende preventieve maatregelen zoals het drooghouden van de constructie, verhelpen van waterlekken, levend vangen van kevers, …

Onderhouds- en informatiefiches

In 2023 publiceerde Monumentenwacht acht onderhouds- en informatiefiches om beheerders te begeleiden in deze verschillende stappen. Hoe zoek je uit of een aantasting nog actief is? Welk type houtboorder is er actief? Is een behandeling zinvol? Welke behandeling zal het beste resultaat opleveren? Als synthese worden de stappen schematisch weergegeven in onze 'wegwijzer'.

Online vragenuurtje - 7 juli 2022

Op 7 juli 2022 organiseerde Monumentenwacht een online vragenuurtje over het opsporen en inschatten van aantasting door insecten. Hieronder vind je de opname van dit vragenuurtje en de presentatie van spreker Andries Deknopper.

Insects_poster_EH

Download de poster 'Insect pests in historic houses and museums' (pdf) van English Heritage .